Bedrägeristopp varnar för Kronosinvest

Bedrägeristopp varnar för handel på den icke licensierade handelsplattformen Kronosinvest, I och med att licens saknas är dina investeringar i stor fara.

Kronosinvest existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Kronosinvest har inte
tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet
i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för Kronosinvest har heller inte anmälts till Finansinspektionen
från något annat EES-land. Kronosinvest har inte heller tillstånd att driva
finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att
de har sin hemvist.

Kronosinvest har en webbplats (https://kronosinvest.co/) och använder
följande kontaktuppgifter: Mejl: support@kronosinvest.co

#CFD #forex #commodities #Bedrägeristoppvarnar

Lämna ett svar