Bedrägeristopp varnar för Moretti & Associates

Varning har utfärdats av europeiska finansmyndigheter rörande Moretti & Associates vilka erbjuder svenskar att handla med värdepapper. Flera myndigheter anger att Moretti & Associates inte existerar.

Moretti & Associates har en webbplats (www.morettiandassociates.com) och använder följande kontaktuppgifter:

GD Tower
140 Connaught Road
Central
Hongkong SAR

Telefon: +852 3015 6829
Mejl: info@morettiandassociates.com

Regionkontor:
JP Tower
Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Plaza 66 Tower 1
1255 West Nanjing Road
Jing’an
Shanghai
Kina

Koutai International Building
216 Tun Hwa South Road
Daan
Taipei
Taiwan

Lämna ett svar