Bedrägeristopp varnar för Qteck / QTP Solutions Ltd

Bedrägeristopp varnar för handel på den icke licensierade handelsplattformen Qteck som drivs av QTP Soltutions Ltd. Licens saknas. Dina investeringar är i fara.

Qteck existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Qteck har inte tillstånd från FI
att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och
står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för
Qteck har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EESland.
Qteck har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt
tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

Qteck har en webbplats (https://www.qteck.io) och använder följande
kontaktuppgifter:

QTP Solutions Ltd
Kemp House,
152 – 160 City Road,
London EC1V 2NX
Telefon:
+442080893201, +46107502334, +4578745376, +4721930548
Mejl: support@qteck.io

Har du handlat hos Qteck och blivit av med dina pengar kontakta Bedrägeristopp!

Lämna ett svar