Finansinspektionens varningslista

Finansinspektionen (FI) har upprättat en varningslista som kan vara till hjälp om man misstänker någon som vill att man skall göra en investering eller om man redan gjort en investering. Man skall dock vara medveten om att listan inte är komplett och att det hela tiden kommer nya aktörer i branschen. Man kan därför om man vill ta hjälp av utländska varningslistor.

FI varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i Sverige eller i utlandet.

Varningslistan uppdateras löpande.

Har du utsatts och vill ha hjälp att se om du kan rädda tillbaka din investering? Kontakta oss på Bedrägeristopp.

Lämna ett svar