Försvara dig mot bedrägeri

Har du utsatts för ett bedrägeri?

Börja med att samla ihop relevant dokumentation i ett word-dokument.

Dokumentet bör innehålla följande:

  • Kontaktinformation för bedragaren, namn, mejl, telefonnummer, webbsida, eventuella registreringsnummer för verksamheten, fysiskadress om angiven
  • Skapa en tidslinje över de moment som ägt rum från början fram till nu
  • Ange information om polisanmälan gjorts
  • Eventuella bevis om bedrägeriet, skärmdumpar, inspelade samtal, mejl etc.
  • Telefonloggar för telefonsamtal, namn, telefonnummer, anteckningar om information som lämnats
  • Annan relevant information för ärendet.

Med en klart bild över vad som skett och information om bedragarna har du en start för att ta upp jakten på dina pengar.

Lämna ett svar