Grattis till 149 000 kr Eva

I januari kontaktade Eva oss på bedrägeristopp och berättade om sin historia. Det hela började med ett telefonsamtal om att hon hade möjlighet att tjäna mycket på forexhandel och hon behövde bara investera 2500 kr.

Snabbt ville investeringsrådgivaren (som inte har licens) att Eva skulle investera med och med ökade investeringar och till synes ökande värde i portföljen hade Eva plötsligt 267 000 kr på kontot. Eva fick ta ut drygt 100 000 kr för ett bostadsköp då hon lovade sätta in det dubbla en månad senare. Omständigheterna förändrades och Eva kunde inte investera mer vilket då i korthet innebar att hon inte längre kunde logga in på sitt konto och fick inte heller några svar per mejl eller telefon från den tidigare rådgivaren.

Eva polisanmälde, kontaktade konsumentvägledaren i sin kommun utan mer resultat än att utredningarna lades ned. Eva kontaktade därefter Bedrägeristopp och därefter har vi jobbat tillsammans med Evas ärende. I korthet har vi genom kontakt med företrädarna i aktiebolaget bakom investeringsrådgivaren lyckades vi få till en uppgörelse för att inte driva ärendet i domstol vilket har lyckats ge tillbaka de 149 000 kr Eva hade på sitt konto när det frystes.

Lämna ett svar