Högtryck – begränsade telefontider

Vi är glada och mindre glada över att ha mycket att göra. På ett sätt har vi mycket jobb och hjälper våra kunder på bästa sätt, samtidigt har vi inte tid att hjälpa alla samtidigt. Under december månad har vi haft ett 20-tal per vecka som vill ha hjälp och det är väldigt tufft att hinna med med den personalstyrka vi har.

Vi begränsar våra telefontider till tisdag och torsdag 13-15 åtminstone till sista januari 2021. Når du oss inte så sänd ett mejl.

Lämna ett svar