Bedrägeristopp hade sedan 2019 rådgivande verksamhet för de som drabbats av investeringsbedrägerier men från och med mars 2021 har vi upphört med detta och vi fungerar enbart som en informationssida med varningar för vissa fenomen och investeringsmodeller som antingen har fått varningar från olika finansinspektioner inom EU alternativt att vi fått tillräckligt många tips från drabbade för att gå ut med varning.

Du kan tipsa via vårt kontaktformulär om du vill.

Personal Sverige

Mikael Eriksson, 
Mikael.Eriksson@bedrageristopp.com
Affärsområdeschef och kundkontakt

Sandra Karlsson
Ekonomihandläggare

Göran Andersson
IT-forensiker