Vårt mål är att hjälpa dem som blivit offer för onlinebedrägeri. Bedrägeristopp ägs av Asset Reclaim Group Limited och jobbar i Europa mot online-bedrägerier med fokus på Forex och Binära optionsförvaltarare m.m. Vi har kontor i Spanien och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser på våra tjänster.  Miljoner människor världen över drabbas årligen av dessa bedrägerier i liten eller stor skala. Våra konsulter och medarbetare har lång erfarenhet från banksektor, advokatbyråer och internetrelaterad brottslighet vilket gynnar våra kunder. Ibland får vi värdefull information från före detta säljare hos olika bedrägeriföretag.

Oftast lyckas vi via förhandlingar men ibland via domstol få tillbaka våra kunders pengar.

Tag gärna del av vår egna varningslista.

Välkomna,

Mikael Eriksson,
Affärsområde Sverige, Norge och Danmark

Bild. AR Gruppens födelseplats, Holland.

Personal Sverige

Mikael Eriksson, 
Mikael.Eriksson@bedrageristopp.com
Affärsområdeschef och kundkontakt

Sandra Karlsson
Ekonomihandläggare

Göran Andersson
IT-forensiker