Varning för Avex Capital

Avex Capital har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Avex Capital har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Avex Capital har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

Uppgifter om AVEX CAPITAL
(https://avexcapital.com/)

Avex Capital
F30-F32 Eden Plaza,
Eden Island,
Mahe,
Seychelles

Telefon:
+ 44 13023481

Mejl: support@avexcapital.com

Lämna ett svar