Varning för AXE Invest

Bedrägeristopp varnar för Axe invest som inte har tillstånd att i Sverige erbjuda investerare råd i värdepappershandel.

Axeinvest har två webbplatser (www.axeinvest.org och www.axeinvest.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Axe invest / Madar Partners Ltd
Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro
Marshall Island MH96960

Telefon:
+442080893060
+41225017515

Mejl:
support@axeinvest.org

Har du investerat pengar här och kommer du inte längre åt dina tillgångar bör du ta kontakta med bedrägeristopp nedan!

=

Lämna ett svar