Varning för Cash FX Group

Bedrägeristopp varnar för Cash FX Group som inte innhar tillstånd att bedriva värdepappersförvaltning varken i Sverige eller Norge. I och med att tillstånd saknas finns ingen tillsynskontroll från finansmyndigheter som syftar till att skydda konsumenter och investerare.

Info:

www.forex-eu.cashfxgroup.com.

Är du drabbad av denna handelsplats? Har du förlorat pengar?
Slå oss en signal på Bedrägeristopp, vi hjälper gärna till med information om vad Du borde göra och vad Vi kan göra.
-Mikael Eriksson.

Lämna ett svar