Varning för Cryptomusu / Agatha Limited

Svenska finansinspektionen (FI) varnar för handel med hos Cryptomusu / Agatha Limited.

Cryptomusu existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Cryptomusu har inte
tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet
i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för Cryptomusu har heller inte anmälts till Finansinspektionen från
något annat EES-land. Cryptomusu har inte heller tillstånd att driva finansiell
verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har
sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet.

Cryptomusu har en webbplats (https://cryptomusu.com) och använder
följande kontaktuppgifter:

Agatha Limited
8 Copthall,
Roseau Valley,
00152
Commonwealth of Dominica

Telefon:
+442033189060
+441213681017

Mejl: support@cryptomusu.com
compliance@cryptomusu.com

Lämna ett svar