Varning för DMA Direct

Hem

Varning för DMA Direct

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda DMA Direct erbjuder investerare handel med värdepapper.

DMA Direct utger sig för att ha kontor i Sverige men existerar inte enligt FI:s efterforskningar. DMA Direct påstår sig även stå under FI:s tillsyn men företaget har inte tillstånd från FI att driva varken värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för DMA Direct har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se 

DMA Direct har en webbplats (https://dmadirectab.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

DMA Direct AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Sweden

Telefon
+46766923039
+34872580095

Lämna ett svar