Varning för Five Pines Capital handelsplattform fivepinescapital.com

Bedrägeristopp varnar för handel på plattformen fivepinescapital.com då man saknar tillstånd att vända sig till svenska kunder för investeringar, man saknar tillstånd från Finansinspektionen.

Eftersom bolaget saknar tillstånd i Sverige samt där bolaget anger att man har sitt säte (se nedan) avråder Bedrägeristopp alla svenska kunder från handel på plattformen.

Har du förlorat pengar på handelsplattformen kontakta oss på bedrägeristopp.

Five Pines Capital har en webbplats (http://fivepinescapital.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Five Pines Capital
4/E Lincoln House
Taikoo Place
979 King’s Road
Hong Kong

Telefon: +852 3015 7920

Lämna ett svar