Varning för Goldver

Svenska finansinspektionen varnar för www.golver.com

Goldver existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Goldver har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Goldver har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Goldver har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

Goldver har en webbplats (www.goldver.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro
Marshall Islands

Telefon:
+ 44 1512681691

Mejl:
support@goldver.com

Lämna ett svar