Varning för Investor Supermarket

FCA (Financial Conduct Authority) i Storbritannien varnar för handelsplatsen Investor Supermarket.

“We believe this firm has been providing financial services or products in the UK without our authorisation. Find out why to be especially wary of dealing with this unauthorised firm and how to protect yourself from scammers.”

Har du förlorat investeringar hos Investor Supermarket kontakta Bedrägeristopp.

Innan handel sker på en marknadsplats bör vederbörande kontrollera om respektive lands finansmyndighet i Sveriges fall Finansinspektionen har givit marknadsplatsen tillstånd att bedriva handel.

Källa: https://www.fca.org.uk/news/warnings/investor-supermarket

Lämna ett svar