Varning för JT Trader

Finansinspektionen (FI) varnar för handel hos JT Trader.

JT Trader existerar inte enligt FI:s efterforskningar. JT Trader har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för JT Trader har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. JT Trader har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

JT Trader har en webbplats (www.jttrader.com) och använder följande
kontaktuppgifter:

JT Trader
140 E 45th St, New York, NY 10017, United States
100 Adelaide St W, Toronto, ON M5H 1S3, Canada

Telefon:
+61 388205098

Mejl: jtsupport@JTtrader.com

Lämna ett svar