Varning för Magnum FX (Cyprus) Ltd, F1Markets Ltd, Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd.

Cypriotiska FI (CYSEC) drar tillbaka tillståndet för fyra värdepappersbolag, Magnum FX Ltd, F1 Markets Ltd, Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd. Dessa bolag har brutit mot konsumentskyddsregler och man har varit aktiva på den svenska marknaden. Även brittiska FCA har utrett bolagen och haft kritik.

Beslutet av Cysec har tagits efter att allvarliga brister upptäckts i hur företagen bedriver sin verksamhet. Företagen anses ha brutit mot gällande regelverk bland annat när det kommer till att:

  • bedöma om investeringar stämmer överens med kundens behov och situation
  • tillhandahålla information som är tydlig och inte missvisande
  • ge information om riskerna med investeringarna.

Företagen misstänks även ha använt vilseledande annonsering i sociala medier där kändisar är med i text och på bild utan sitt medgivande.

Aktuella handelsplatser:

https://www.f1markets.com/
Kolonakiou Avenue 43, Diamond Court, Agios Athanasios, Office No: 2B, 4103 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 2626 10

Email: info@f1markets.com

https://www.magnumfx.eu/
KPMG Center, 1 Agias Fylaxeos Street, 2nd Floor, Agias Filaxeos, Limassol 3025, Cypern
Telefon: +357 25 053547

https://www.hochcapital.com/
Griva Digeni & Kolonakiou 125, Grosvenor Tower, Ground Floor, 3107 Limassol, Cyprus.
Telefoin: +357 25327100

https://www.rodeler.com/
FREMA PLAZA, Kolonakiou, Agios Athanasios, Cypern
Telefon: +357 25 030329

Även FI har märkt av ett ökat antal klagomål från konsumenter på dessa företag. Det har framförallt handlat om brister i rådgivningen, aggressiv marknadsföring, dolda avgifter och svårigheter att ta ut pengar. Det har även kommit flera klagomål på att det inte tydligt framgått vilken produkt man som konsument investerat i. Företagen erbjuder investeringar i CFD–kontrakt vilket är en produkt med hög risk. I flera fall har konsumenter rapporterat hur investeringen tappat hela sitt värde på kort tid trots löfte om en säker placering.

FI har haft en dialog med Cysec och rapporterat om dessa företag och de klagomål som svenska konsumenter rapporterat in.

Bedrägeristopp är inte förvånad över varningarna då kunder hört av sig under lång tid angående problem med dessa bolag och dess handelsplatser och bedrägeristopps jurister kommunicerar med några av bolagen för kunders räkning.

Har du problem med något av dessa företag? Kontakta bedrägeristopp idag.

=

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Karin

    Tack Mikael, din hjälp var ovärderlig för att rädda mina pengar. Hoppas blommorna kommit fram!

  2. Gertrud

    Hoppas jag med får anledning att skicka blommor!!

Lämna ett svar