Varning för Trado Tek

Finansinspektionen utfärdar varning för handel på handelsplattformen Trado Tek (https://www.tradotek.com).

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Trado Tek erbjuder svenska investerare handel med värdepapper. 

Trado Tek existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Trado Tek har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Trado Tek har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Trado Tek har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Trado Tek har en webbplats (https://www.tradotek.com/) och använder följande kontaktuppgifter: 

Trado Tek
37th Floor
One Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AB

Telefon:
+44 2034556710

Mejl: support@tradotek.com

Har du handlat med Tradotek tag kontakt med oss på Bedrägeristopp.

Lämna ett svar