Varning för Turbomillion

Finansinspektionen har utfärdat en varning för företaget som kallar sig Turbomillion.

Turbomillion existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Turbomillion har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Turbomillion har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Turbomillion har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

Turbomillion har en webbplats (turbomillion.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Turbo million
Suite 1, Second Floor, Sound&Vision House,
Francis Rachel Str., Victoria,
Mahe, Seychelles

Telefon:
+44 2030977989

Mejl:
support@turbomillion.com

Lämna ett svar