Varning för UK ISA Comparison / Easy wealth Ltd och UK London Bonds

Varningar har publicerats av svenska och brittiska finansmyndigheter rörande UK ISA Comparison tillhörande bolaget Easywealth Ltd samt för UK London Bonds. Inga av verksamheterna har de tillstånd som krävs och risken för bedrägeri är mycket stor.

Fakta
UK ISA Comparison
www.ukisacomparison.com (fungerande webb 2020-10-01)
Tel: 0203 026 5068
Address: 93 South Oval, South Oval Northampton NN5 7LF

UK London Bonds
www.uklondonbonds.com www.uk-londonbonds.com
Tel
Address: 27 Wrights Ln, London W8 5SW, Putney Wharf, London

Lämna ett svar